För att vi skall bli riktigt bra på något är det viktigt att vi gör det […]