Så du vill bli författare? Eller åtminstone skriva något viktigt, viktigt för dig eller för andra. […]