Svenska bokförlag

(Så småningom kommer en uppdaterad version indelad i genre ta den alfabetiska versionens plats.)


A

 • ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Ladda upp ditt manus på manus.albertbonniersforlag.se

 • ALFABETA

Skicka ditt manus till manus@alfabeta.se.

 • APPELL FÖRLAG

Skicka manus till appellforlag@gmail.com

 • ARENA FACKLITTERATUR

Skicka till manus till info@arenabok.se.

 • ARKITEKTUR

Skicka ditt manus till dan.hallemar@arkitektur.se.

 • ARTOS OCH NORMA BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus till info@artos.se tillsammans med en presentation av författaren.

 • ARX FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@arxforlag.se

 • ATLANTIS BOKFÖRLAG

Skick ditt manus till manus@atlantisbok.se

 • ATLAS

Skicka ditt manus till elnaz.baghlanian@arenagruppen.se.

 • ATRIUM

Skicka ditt manus till info@atriumforlag.se.

B

 • BAKHÅLL

Skicka in ditt manus i pappersform. Se adressen på förlagets hemsida.

 • BELLETRIST PUBLISHING

Skicka ditt manus till marie@belletristpublishing.se.

 • BERGHS FÖRLAG

Skicka ditt manus via post, se adressen på förlagets hemsida.

 • BLADH BY BLADH

Skicka ditt manus till info@bladhbybladh.se.

 • BO EJEBY FÖRLAG

Skicka ditt manus till bo@ejeby.se.

 • BOKFABRIKEN

Skicka ditt manus till manus@bokfabriken.se.

 • BOKPRO

Skicka ditt manus till rikard@bokpro.se.

 • BONNIER CARLSEN

Ladda upp ditt manus på manus.bonniercarlsen.se.

 • BONNIER FAKTA

Ladda upp ditt manus.bonnierfakta.se.

 • BOOKMARK FÖRLAG

Skicka ditt manus till bookmark@bookmarkforlag.se.

 • BROMBERGS

Ladda upp ditt manus på brombergs.se/manus.

 • BUCKET LIST BOOKS

Skicka ditt manus till helen@bucketlistbooks.se.

 • B. WAHLSTRÖM

Skicka ditt manus till manus@wahlstroms.se.

C

 • CARLSSON BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus till info@carlssonbokforlag.se

D

E

 • EKERLIDS FÖRLAG

Skicka ditt manus till bertil.ekerlid@ekerlids.com.

 • ELLERSTRÖMS

Skicka ditt manus till manus@ellerstroms.se.

 • EXEMPLA

Skicka ditt manus till info@exempla.se

F

 • FANTASIFÖRLAGET

Skicka ditt manus till lisa.rodebrand@fantasiforlaget.se.

 • FORUM BOKFÖRLAG

Ladda upp ditt manus på manus.forum.se.

 • FRI TANKE

Skicka ditt manus till info@fritanke.se.

G

 • GIDLUNDS FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@gidlunds.se

H

 • HARPERCOLLINS

Skicka ditt manus till @harpercollins.se

 • HEGAS

Skicka ditt manus till redaktionen@hegas.se.

 • HIPPO BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus till marianne.lindfors@hippobokforlag.se.

 • HISTORISKA MEDIA

Skicka ditt manus till manus@historiskamedia.se.

 • HUMLE FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@humleforlag.se. 

I

 • IDUS FÖRLAG

Skicka ditt manus till manus@idusforlag.se.

K

 • KARAVAN RESEGUIDER

Skicka ditt manus till manus@historiskamedia.se.

 • KARTAGO FÖRLAG

Skicka ditt manus till thomas@kartago.se eller rolf@kartago.se.

 • KIRA FÖRLAG

Skicka ditt manus till jeanette@kiraforlag.se.

 • KRUTDURK FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@krutdurkforlag.se.

L

 • LANGENSKIÖLDS

Skicka ditt manus till manus@langenskiolds.se.

 • LAVENDER LIT

Skicka ditt manus till manus@lavenderlit.com.

 • LEOPARD FÖRLAG

Skicka ditt manus till manus@leopardforlag.se.

 • LIBRIS BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus post, se förlagets hemsida för adress.

 • LILLA PIRATFÖRLAGET / GILLA BÖCKER

Ladda upp ditt manus på lillapiratforlaget.se/manus.

 • LINDELÖWS BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus per post, se förlagets hemsida för adress.

 • LINDSKOG FÖRLAG

Skicka ditt manus via post, se förlagets hemsida för adress.

 • LIND & CO

Skicka ditt manus till manus@lindco.se

 • LL-FÖRLAGET

Skicka ditt manus till manus@mtm.se.

 • LOUISE BÄCKELIN FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@lbforlag.se

M

 • MAKADAM FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@makadambok.se.

 • MAX STRÖM

Skicka ditt manus till info@maxstrom.se.

 • MODERNISTA

Skicka ditt manus till manus@modernista.se.

 • MONDIAL

Skicka ditt manus till office@mondial.se.

 • MORMOR

Skicka ditt manus till info@bokforlagetmormor.se.

N

 • NATUR OCH KULTUR (BARN OCH UNGDOM)

Skicka ditt manus till manus.barnbok@nok.se.

 • NATUR OCH KULTUR (SKÖNLITTERATUR)

Skicka ditt manus till manus.skonlitteratur@nok.se.

 • NICOTEXT

Skicka ditt manus till info@nicotext.com.

 • NONA

Skicka ditt manus till Digitalt till info@nona.nu.

 • NORSTEDTS

Ladda upp ditt manus på manus.norstedts.se.

 • NORTH CHAPTER

Skicka ditt manus till manus@northchapter.se.

 • NYPON FÖRLAG

Skicka ditt manus till manus@nyponforlag.se.

O

 • OFFSIDE PRESS

Skicka ditt manus till tobias@offsidepress.se.

 • OLIKA FÖRLAG

Skicka ditt manus via post, se förlagets hemsida för adress.

 • OPAL BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus till manus@opal.se

 • ORDALAGET BOKFÖRLAG

Skicka ditt manus till bok@ordalaget.se.

 • ORDFRONT FÖRLAG

Ladda upp ditt manus på ordfrontforlag.se/manus.

P

 • PAGINA

Skicka ditt manus till info@pagina.se.

 • PEQUOD PRESS

Skicka ditt manus till info@pequod.se

 • PIRATFÖRLAGET

Ladda upp ditt manus på piratforlaget.se/manus.

 • PLACENTA FÖRLAG

Skicka ditt manus vid post, se adressen på förlagets hemsida.

 • POLARIS

Skicka ditt manus till manus@jppol.se.

 • PRINTZ PUBLISHING

Skicka ditt manus till manus@printzpublishing.se.

R

 • RABÉN & SJÖGREN

Skicka ditt manus via post, se förlagets hemsida för adress.

 • ROOS & TEGNER

Skicka ditt manus till manus@roostegner.se.

S

 • SANATORIUM FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@sanatorium.se.

 • SERAF FÖRLAG

Skicka din pitch till manus@serafforlag.com.

 • SMULTRON FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@smultronforlag.se.

 • SOUTHSIDE STORIES

Skicka ditt manus till manus@southsidestories.se.

 • STOCKHOLMIA

Skicka ditt manus till info.stockholmia@stockholm.se.

 • SYSTER FÖRLAG

Skicka ditt manus till sofia@systerforlag.se.

T

 • TIMBRO FÖRLAG

Skicka ditt manus till andreas.johansson.heino@timbro.se.

 • TUKAN FÖRLAG / TOCO TUKAN

Skicka ditt manus till info@tukanforlag.se.

U

 • URAX

Skicka ditt manus till manus@uraxforlag.se.

V

 • VILJA FÖRLAG

Skicka ditt manus till manus@viljaforlag.se.

 • VISTO FÖRLAG

Skicka ditt manus till info@stellarforlag.se.

W

 • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

Ladda upp ditt manus på manus.albertbonniersforlag.se.Svenska bokförlag – Att tänka på!


Skicka ditt manus till mer än ett förlag.

Matcha ditt manus mot rätt förlag.

Ta reda på hur förlaget vill ta emot manuset/hur det skall se ut.